Centras įsteigtas bendradarbiaujant poniai Dianai Nausėdienei su Ukrainos ambasada Lietuvoje ir Vytauto Didžiojo universitetu.

LAJCA (Lietuvos jaunimo centrų asociacija)

Vilniaus atviras jaunimo centras MESS ir Žalianamis

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

Raudonasis kryžius

Moterų informacijos centras

Gelbėkit vaikus

Caritas