Centro funkcijos

  • Sudaryti sąlygas į Lietuvos Respubliką persikėlusiems ukrainiečiams bendrauti tarpusavyje, organizuoti kultūros ir švietimo renginius;
  • Skatinti ir įgyvendinti Ukrainos karo pabėgėlių švietimo, kultūros ir kitas humanitarines iniciatyvas, skirtas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems karo pabėgėliams iš Ukrainos;
  • Skleisti Lietuvos Respublikoje informaciją apie Ukrainą ir ukrainiečius Lietuvoje; Lietuvos Respublikoje pristatyti Ukrainos kultūrą ir meną;
  • Bendradarbiauti su tarptautiniais ekspertais ir įvairių sričių profesionalais, stiprinant ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje interesų atstovavimą bei Ukrainos kultūrinę diplomatiją Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
  • Prisidėti prie Ukrainos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje;
  • Vykdyti kitas su Centro tikslu susijusias veiklas, vadovaujantis Universiteto statutu, rektoriaus įsakymais bei kitais Universiteto valdymo organų sprendimais.

Tikiuosi, kad Ukrainos centras ateityje ne tik padės užtikrinti svarbiausius ukrainiečių bendruomenės mūsų šalyje poreikius, tačiau prisidės ir prie informacijos sklaidos apie Ukrainą bei ukrainiečius Lietuvoje, užtikrins šios šalies meno ir kultūros sklaidą.

Ambasadorius Algirdas Kumža
Ukrainos centro vadovas


Algirdas Kumža Vilniaus universitete baigė teisės studijas. 1990-1992 – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios TArybos (Atkuriamojo Seimo) narys; pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. 2006-2008 Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje.

Jis parašė knygas: „Himalajai. „Vienos ekspedicijos dienoraštis“, „Oranžinis romanas“ (apie Ukrainą), „Kuksando“. Kelio knyga „,” ir kt. Už nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinei tarnybai apdovanotas dviem medaliais. Tarp apdovanojimų yra garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, du Ukrainos ordinai „Už nuopelnus“. Pripažintas Metų diplomatu Ukrainoje (2009).

Pomėgiai: alpinizmas, literatūra, muzika, fotografija.

Komanda

Centro koordinatorė
Olesia Cholodova


olesya.kholodova@vdu.lt

+370 52 705946


Centras atvėrė duris būtent VDU Švietimo akademijos patalpose Vilniuje, kurios yra Taraso Ševčenkos – iškilaus ukrainiečių poeto ir dailininko vardu – pavadintoje gatvėje.