Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė penktadienį lankėsi Ukrainos centre Vilniuje, kur dalyvavo Ukrainos gynėjų dienos minėjime ir įteikė akcijos „Knygos be sienų“ metu surinktas ukrainietiškas knygas Lietuvos bibliotekoms bei renginyje dalyvavusiems nuo karo į Lietuvą pasitraukusiems vaikams.

„Ukrainos gynėjų diena, kurią minime šiandien, nepaprastai svarbi ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvai, Baltijos šalims bei visai Europai. Nuo pat 2014 metų Ukraina kovoja ne tik už savo, kaip nepriklausomos valstybės, išlikimą, bet ir už viso demokratinio pasaulio ateitį. Ukraina dar kartą tampa kertine žmogiškojo orumo atrama barbariško žiaurumo vandenyne. Ukrainos gynėjai atspindi visos ukrainiečių tautos drąsą, valią ir jėgą“, – sakė Lietuvos pirmoji ponia.

Savo kalboje Ukrainos gynėjų dienos proga D. Nausėdienė citavo UNESCO Konstitucijos, priimtos 1945 metais, preambulę: „Mintys apie karus gimsta žmonių protuose, todėl būtent žmonių sąmonėje privalu skiepyti taikos gynimo idėją“.

„Nepaprastai svarbu, kad mūsų bendruomenėse žmogiškieji idealai išliktų ir toliau padėtų mums keisti pasaulį į gera. Kuo daugiau dėmesio turime skirti kultūros ir švietimo sklaidai. Privalome nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti, skatindami pasitikėjimą vieni kitais. Turime visomis išgalėmis siekti, kad ateityje mūsų pasaulį paveldėtų laisvi, išsilavinę, pilietiški jaunosios kartos atstovai“, – sakė Lietuvos pirmoji ponia.

D. Nausėdienė nuoširdžiai padėkojo visiems, prisidėjusiems prie Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos globojamos ir Lietuvos pirmosios ponios remiamos akcijos „Knygos be sienų“. Šios akcijos tikslas – patenkinti kultūrinius nuo karo pabėgusių, po pasaulį išblaškytų Ukrainos vaikų poreikius.

Pirmoji ponia Lietuvos bibliotekoms bei renginyje dalyvavusiems vaikams išdalino pirmąją  akcijos „Knygos be sienų“ metu surinktą vaikiškų knygų ukrainiečių kalba siuntą.

Šventėje Ukrainos centro vadovui Algirdui Kumžai buvo įteikta Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos padėka už ypatingus nuopelnus Lietuvoje plėtojant Ukrainos centrą.

Pirmasis pasaulyje Ukrainos centras D. Nausėdienės ir O. Zelenskos iniciatyva atvėrė duris Vilniuje šį birželį.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacija ir nuotraukos