Tęsiantis Belgijos Karalių vizitui Lietuvoje, trečiadienį pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir Karalienė Matilda aplankė Vilniuje įsikūrusį Ukrainos centrą, susitiko su jo darbuotojais ir lankytojais.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir Karalienė Matilda apžiūrėjo ukrainiečių vaikų piešinių parodą, Ukrainos centro erdves, susipažino su ten vykdomomis edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis.

D. Nausėdienė ir Karalienė Matilda apsilankymo metu bendravo su centro lankytojais – nuo karo Ukrainoje pabėgusiomis moterimis ir vaikais, domėjosi jų emocine būsena ir gyvenimu bei užimtumu Lietuvoje.

Pokalbyje su ukrainietėmis pirmoji ponia ir Karalienė išklausė jų išgyvenimus bėgant nuo karo ir integracijos svečioje šalyje patirtis.

Pasak šalies pirmosios ponios, net ir praėjus daugiau nei pusmečiui nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje pradžios, visokeriopos paramos nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams svarba nemažėja.

„Šiandien kartu su Karaliene Matilda turime galimybę darkart atkreipti dėmesį į paramos ir emocinio palaikymo svarbą patyrusiems karo baisumus. Mūsų visų moralinis įsipareigojimas yra užtikrinti ne tik kokybišką psichologinę pagalbą, bet ir švietimą bei sklandžią integraciją į mūsų valstybės gyvenimą karo pabėgėliams tam, kad pasibaigus karui jie turėtų reikiamų žmogiškųjų ir intelektinių resursų Ukrainai atstatyti“, – teigė D. Nausėdienė.

Per vizitą Ukrainos centre pirmoji ponia ir Karalienė taip pat stebėjo specialų ukrainiečių vaikų muzikos pasirodymą, kuriame vaikai pademonstravo savo talentus.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacija ir nuotraukos